اتحادیه املاک کیش

کمیسیون علمی و آموزشی

شرح وظایف کمیسیون آموزش:
1. کمیسیون آموزشی موظف است به منظور بالابردن سطح آگاهی و دانش عمومی اعضای صنف در خصوص قوانین و مقررات املاک، بهداشت، مالیات، نیروی انتظامی، شهرسازی، مناطق آزاد و سایر قوانین مرتبط با صنف املاک با هماهنگی هیئت مدیره اتحادیه و مجامع ذیربط دوره های آموزشی برگزار نماید.  
2. برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل ( از طریق اتحادیه) یا با کمک سازمان های دولتی و غیردولتی تسهیلات لازم را فراهم آورند.
3. به منظور بالابردن میزان اطلاعات و مهارت های فنی افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی و همچنین ارتقاء کارایی آنان و با هدف حرفه ای شدن شخص در صنف، دوره های آموزشی لازم را برگزار نمایند.  
4. هماهنگی های لازم با سازمان های آموزشی دولتی و یا فنی و حرفه ای جهت برگزاری دوره های آموزشی
5. برگزاری آزمون های رتبه بندی و تعیین سطح مشاورین ، مباشرین و مدیران دفاتر  
6. مشخص نمودن سطوح آموزشی مورد نیاز، سرفصل های مورد نیاز و دوره های آموزشی جهت ارتقاء کارکنان در صنف املاک
7. مشخص نمودن زمان، مکان و هزینه برگزاری دوره های آموزشی با تائید هیئت مدیره .
8. ساماندهی مشاورین و تعیین سطح حرفه ای آنان در سیستم جامع آموزشی و IT اتحادیه
9. ارائه گزارشات بصورت هفتگی یا ماهانه به هیئت مدیره اتحادیه
10. استاندارد سازی مهارت با دوره های آموزشی .